คำถามของคุณเมื่อกดยืนยันและส่งคำถาม ชื่อและคำถามของคุณอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

 
 
 
X
หน้าแรก> ประเภทการตรวจและการรักษา   > ประเภทการรักษา   > ReLEx SMILE

ReLEx SMILE (การผ่าตัดแก้ไขสายตาแผลเล็กแบบไร้ใบมีด)

ReLEx SMILE เป็นเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ที่มีแผลเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยใช้เครื่องเลเซอร์รุ่น Visumax ที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพจาก Carl Zeiss ประเทศเยอรมนี จากการใช้เลเซอร์ Femtosecond ที่มีความแม่นยำสูง ทำให้จักษุแพทย์ของเราสามารถแยกชั้นกระจกตาได้เป็นชิ้นของกระจกตาบางๆ ที่เรียกว่า “lenticule” และนำชิ้น lenticule นั้นออกผ่านแผลเล็กเพื่อปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสม และเนื่องจากแผลที่กระจกตามีขนาดเล็กเพียง 3-4 มิลลิเมตรเท่านั้น จึงทำให้รู้สึกสบายตาขณะผ่าตัด รบกวนกระจกตาน้อย กระจกตาหลังการผ่าตัดมีความแข็งแรง

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี ReLEx SMILE

  • ไม่ต้องเปิดฝากระจกตา จึงมีการรบกวนกระจกตาน้อย
  • แผลมีขนาดเล็กเพียง 3-4 มิลลิเมตร ซึ่งเล็กกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ถึง 80%
  • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดน้อย ทำผ่าตัดเสร็จได้ภายในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเลเซอร์
  • ไม่รู้สึกเจ็บในระหว่างทำผ่าตัด
  • อาการระคายเคืองตาหลังผ่าตัดน้อยมาก แผลหายเร็วกว่าวิธีอื่นๆ

ขั้นตอนการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยวิธี ReLEx SMILE

ขั้นตอนที่ 1: แยกชั้นกระจกตาให้ได้ชิ้น lenticule

ใช้เลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตา พร้อมกับเปิดแผลขนาดเล็กที่กระจกตาภายในขั้นตอนเดียว

ขั้นตอนที่ 2: นำ lenticule ออกจากชั้นกระจกตา

lenticule จะถูกนำออกมาจากเนื้อกระจกตาโดนผ่านแผลขนาดเล็ก และเนื่องจากแผลมีขนาดเล็กจึงเกิดการรบกวนกระจกตาเพียงเล็กน้อย

ขั้นตอนที่ 3: การแก้ไขความผิดปกติของค่าสายตา

การนำ lenticule ออกมาจากเนื้อกระจกตาเป็นการปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสม ทำให้สามารถแก้ไขสายตาที่ผิดปกติได้

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษา

คุณสมบัติทั่วไป

     จักษุแพทย์ของเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแพทย์ตามเจตนารมณ์ที่สืบทอดมาจากโรงพยาบาลจักษุรัตนิน จึงต้องมั่นใจว่าผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการรักษาได้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • มีสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • ไม่มีโรคตาที่เป็นข้อห้ามของการทำผ่าตัด
  • ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร


ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธี ReLEx SMILE

     หากท่านคือผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปดังที่กล่าวมาข้างต้น ReLEx SMILE จะเหมาะสมต่อผู้ที่มีภาวะสายตาดังต่อไปนี้

  • สายตาสั้นสูงสุด (ไม่เกิน) - 10 D (รวมสายตาเอียงสูงสุด 5 D)

     อย่างไรก็ตาม จักษุแพทย์ของเราจะตรวจวิเคราะห์ดวงตาของท่านและพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่า ท่านคือผู้ที่เหมาะสมต่อการรักษาด้วยวิธี ReLEx SMILE


การตรวจก่อนผ่าตัด นัดหมายแพทย์ ส่งคำถาม