หน้าแรก> ประเภทการตรวจและการรักษา> ค่ารักษา

ค่ารักษา

โปรโมชั่น  Special Offer
(เริ่ม : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565


 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • สิทธิพิเศษนี้เป็นส่วนลดสำหรับค่าผ่าตัดเท่านั้น ไม่รวมค่าตรวจประเมินก่อนการผ่าตัด
  • ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้กับการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยวิธี ICL และ Ferrara Ring
  • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นพิเศษ !

สำหรับน้องๆที่วางแผนเตรียมตัวสอบนักเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ


เงื่อนไขเพิ่มเติม
• สิทธิพิเศษนี้เป็นส่วนลดสำหรับค่าผ่าตัดเท่านั้น ไม่รวมค่าตรวจประเมินก่อนการผ่าตัด
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆหรือผ่อนชำระอื่นๆได้
• สำหรับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 19 ปี 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า