หน้าแรก> ประเภทการตรวจและการรักษา> ค่ารักษา

ค่ารักษา

โปรโมชั่น  Special Offer
(ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 )


เงื่อนไขเพิ่มเติม

• ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับสิทธิ์พิเศษอื่นๆได้

•  สิทธิ์พิเศษนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

•  ส่วนลดเพิ่มเติม : จำนวน 2,000 บาท สำหรับการแนะนำจากคนไข้เก่าศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบลและโรงพยาบาลจักษุรัตนินเท่านั้น

•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•  ราคายังไม่รวมค่าตรวจประเมินเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท