คำถามของคุณเมื่อกดยืนยันและส่งคำถาม ชื่อและคำถามของคุณอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

 
 
 
X
Home> Treatments   > Treatments   > ReLEx SMILE

การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (Implantable Contact Lens)

ลนส์เสริม (Implantable Collamer Lens) คือ เลนส์ที่มีขนาดเล็กและบางมาก ถูกออกแบบขึ้นสำหรับสอดเข้าไปหน้าเลนส์แก้วตาธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว และเอียง

การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม เป็นการรักษาที่ใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีข้อดี ดังนี้

 • รักษาสายตาสั้น ยาว และเอียงได้ในระดับที่กว้างกว่า ReLEx, Femto LASIK หรือ PRK
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อกระจกตา
 • สามารถแก้ไขให้กลับเหมือนเดิมได้ (Reversible procedure) โดยการผ่าตัดเอาเลนส์ออก
 • สามารถใช้ร่วมกับการรักษาสายตาวิธีอื่นๆ ได้
 • หลังผ่าตัดสายตาคงที่อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม

ขั้นตอนที่ 1: ขยายม่านตา

เจ้าหน้าที่จะหยอดยาชาและยาขยายม่านตา จากนั้นจักษุแพทย์จะทำการเปิดช่องขอบด้านข้างของกระจกตาเพื่อใส่เลนส์เสริม ICL

ขั้นตอนที่ 2: ใส่เลนส์เสริม ICL

เลนส์เสริม ICL จะถูกใส่เข้าไปในดวงตา บริเวณหน้าเลนส์แก้วตา ผ่านช่องขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร

ขั้นตอนที่ 3: จัดตำแหน่งเลนส์เสริม ICL

เลนส์เสริม ICL จะถูกจัดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยจักษุแพทย์

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษา

คุณสมบัติทั่วไป

 • ควรมีค่าสายตาคงที่หรืออายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
 • ไม่มีโรคตาที่เป็นข้อห้ามของการทำผ่าตัด
 • ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • นอกจากนี้ ผู้ที่จะทำผ่าตัดใส่เลนส์เสริมต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

  • ไม่มีโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน (Auto-immune diseases) เช่น โรคไขข้ออักเสบ (Rheumatoid Arthritis) โรคภูมิแพ้ SLE (Systemic Lupus Erythematosus)
  • สายตาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงเกิน 0.5 D ภายใน 1 ปีผู้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม

     หากท่านคือผู้ที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น การผ่าตัดใส่เลนส์เสริมจะเหมาะสมต่อผู้ที่มีภาวะสายตาดังต่อไปนี้

 • สายตาสั้นตั้งแต่ -1 D ถึง -18 D (รวมสายตาเอียงสูงสุด 6 D)
 • สายตายาวตั้งแต่ +1 D ถึง +10 D (รวมสายตาเอียงสูงสุด 6 D)
 • ผู้ที่ไม่สามารถได้รับการแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเลเซอร์ได้ เนื่องจากมีภาวะสายตาสั้น ยาวและเอียงมากเกินไป กระจกตาบางเกินไป หรือมีภาวะตาแห้งมากหรือกระจกตามีความโค้งผิดปกติ (Early Keratoconus) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จักษุแพทย์ของเราจะตรวจวิเคราะห์ดวงตาของท่านและพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่า ท่านคือผู้ที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม