หน้าแรก> ประเภทการตรวจและการรักษา   > การตรวจโดยจักษุแพทย์   > การตรวจก่อนผ่าตัด

การตรวจหลังทำผ่าตัด

ลังจากท่านทำผ่าตัดแล้ว จักษุแพทย์จะนัดหมายท่านเป็นระยะเพื่อตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ 1 วันจนถึง 1 ปี หลังทำผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการรักษา รวมถึงป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ การนัดตรวจหลังทำผ่าตัดจะเริ่มตั้งแต่ 1 วัน, 7 วัน, 1 เดือน, 3 เดือนและ 6 เดือนหลังทำผ่าตัด เนื่องจากสุขภาพตาของท่านเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญที่สุด และถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่จำเป็นต้องตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังข้อแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ 1 วันหลังทำผ่าตัดเท่านั้น แต่หากมีอาการผิดปกติ ท่านสามารถนัดหมายเพื่อเข้าตรวจกับจักษุแพทย์ได้ทันที หลังจากตรวจติดตามหลังทำผ่าตัดเป็นระยะจนครบ 1 ปีแล้ว จักษุแพทย์จะนัดหมายท่านเพื่อตรวจสุขภาพตาปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการตรวจติดตามหลังทำผ่าตัดของเราก้าวล้ำไปกว่ามาตรฐานทางการแพทย์ทั่วไป เพราะเรายึดมั่นในมาตรฐานการรักษาระดับสูงเพื่อคุณภาพการรักษาที่ดีที่สุด

การปฏิบัติตัวหลังทำการผ่าตัด

24 ชั่วโมงแรก หลังทำผ่าตัด

 • หลีกเลี่ยงการบีบตา การขยี้ตา และแนะนำให้หลับตานาน 6 ชั่วโมงติดต่อกันหลังทำผ่าตัดเพื่อให้กระจกตาสมานกันได้เร็วขึ้น
 • อาจมีอาการระคายเคือง แสบตา น้ำตาไหล ในช่วง 4 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด การหลับตาจะช่วยให้ท่านบรรเทาอาการเหล่านี้ได้
 • ควรใส่ที่ครอบตาจนถึงเช้าวันถัดไปเพื่อป้องกันไม่ให้ขยี้ตา
 • หลังจากผ่าตัด 6-8 ชั่วโมง ให้เปิดที่ครอบตา แล้วเริ่มหยอดยาตามที่แพทย์สั่ง
 • หลังจากผ่าตัด จักษุแพทย์จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาหยอดตา
 • อาจมีอาการตาแดงจากเส้นเลือดฝอยในตาแตกได้ แต่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด โดยส่วนมากมักจะจางหายไปเองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

หลังจาก 24 ชั่วโมงหลังทำผ่าตัด

 • ปิดตาด้วยที่ครอบตาเฉพาะเวลานอนเพื่อป้องกันการขยี้ตา
 • หลีกเลี่ยงการใช้สายตาอย่างน้อย 24 ถึง 48 ชั่วโมง รวมถึง การขับรถ อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อลดอาการระคายเคือง
 • หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ เช่น ฝุ่น ควัน
 • ห้ามไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 7 วัน โดยท่านสามารถซับหน้าหรือบริเวณรอบดวงตาเบาๆ ได้หลังจากอาบน้ำ
 • งดว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบีบตาที่อาจเกิดขึ้นขณะใส่หรือถอดออก
 • สวมแว่นกันแดดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนหลังทำผ่าตัด
 • สามารถออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ระวังไม่ให้เหงื่อเข้าตา
 • สามารถใช้เครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาได้หลังจากทำผ่าตัดครบ 7 วัน

นัดหมายแพทย์