หน้าแรก> รู้จักเรา> ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล และโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้รับบริการทุกท่าน

ดูตำแหน่งงานว่าง