คำถามของคุณเมื่อกดยืนยันและส่งคำถาม ชื่อและคำถามของคุณอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

 
 
 
X
หน้าแรก> ประเภทการตรวจและการรักษา   > ประเภทการรักษา   > Monovision

Monovision

Monovision เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการแก้ไขสายตาด้วยวิธี LASIK หรือ PRK ที่จักษุแพทย์ของศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบลแนะนำสำหรับผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ (Presbyopia) ร่วมอยู่ด้วย monovision เป็นการแก้ไขสายตาในตาเพียงหนึ่งข้างหรือทั้งสองข้างด้วยเลเซอร์ (หรือด้วยคอนแทคเลนส์) โดยมีหลักการ คือ ทำให้ตาข้างที่เด่น (dominant eye) มองเห็นได้ชัดในระยะไกล และให้ตาอีกข้างหนึ่งมองเห็นได้ชัดในระยะใกล้

ผู้ที่เหมาะสมกับการแก้ไขสายตาด้วยวิธี Monovision

     ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เนื่องจากเริ่มมีภาวะสายตายาวตามอายุ

     ผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นร่วมกับภาวะสายตายาวตามอายุ รักษาโดยทำให้ตาข้างหนึ่งยังคงมีสายตาสั้นไว้เพื่อให้สามารถมองเห็นในระยะใกล้ได้ดี และแก้ไขสายตาด้วยวิธี LASIK หรือ PRK ในตาอีกข้างที่เป็นตาข้างเด่นให้สามารถมองเห็นในระยะไกลได้ดี

     ผู้ที่มีภาวะสายตายาวร่วมกับภาวะสายตายาวตามอายุ รักษาโดยแก้ไขสายตาด้วยวิธี LASIK หรือ PRK ให้กับตาข้างที่ด้อยกว่าเพื่อให้มองเห็นระยะใกล้ชัดเจนขึ้น

     อย่างไรก็ตาม จักษุแพทย์ของเราจะทำการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าท่านเหมาะสมต่อการแก้ไขสายตาด้วยวิธี Monovision ซึ่งในระหว่างการตรวจตาเพื่อเตรียมสำหรับการรักษานั้น จักษุแพทย์จะดำเนินการดังนี้

  • ตัดสินใจร่วมกันว่า การแก้ไขสายตาด้วยวิธี Monovision เหมาะสมหรือไม่
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขสายตาด้วยวิธี Monovision อย่างละเอียด เช่น ข้อดี ผลลัพธ์และผลข้างเคียงของการรักษา
  • หากท่านเหมาะสมกับการแก้ไขสายตาด้วยวิธี Monovision จักษุแพทย์จะให้ทดลองใส่คอนแทคเลนส์เพื่อจำลองค่าสายตาที่ได้หลังจากการแก้ไขสายตาแล้ว เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า Monovision เป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสมหรือไม่

การตรวจก่อนผ่าตัด นัดหมายแพทย์ ส่งคำถาม