หน้าแรก> ประเภทการตรวจและการรักษา   > การตรวจโดยจักษุแพทย์   > การตรวจก่อนผ่าตัด

การตรวจก่อนผ่าตัด

นวันตรวจก่อนผ่าตัด จักษุแพทย์จะตรวจวิเคราะห์ดวงตาของท่านเพื่อประเมินความเหมาะสมต่อการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ โดยใช้เครื่องมือตรวจพิเศษชนิดต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 3-4 ชั่วโมง และมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

  • ถ่ายภาพกระจกตาเพื่อวัดความหนาและความโค้งของกระจกตา
  • หยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจวิเคราะห์สภาพดวงตาทั้งหมดโดยละเอียด

      หลังจากนั้น จักษุแพทย์จะอธิบายถึงสภาพดวงตา รวมถึงประเภทการรักษาที่เหมาะสมต่อท่านที่สุดโดยละเอียด และเนื่องจากเรายึดมั่นในมาตรฐานการรักษาระดับสูงเพื่อคุณภาพการรักษาที่ดีที่สุด จึงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า การผ่าตัดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสภาพดวงตาของท่านเหมาะสมต่อการผ่าตัดเท่านั้น

      นอกจากนี้จักษุแพทย์จะให้เวลากับท่านอย่างเต็มที่เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับสาเหตุหรือแรงจูงใจที่ทำให้ท่านต้องการทำผ่าตัด รวมถึงค่าสายตาที่ท่านต้องการหลังจากทำผ่าตัดแล้ว และขั้นตอนการทำผ่าตัดโดยละเอียด

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจก่อนผ่าตัด

  • ถอดคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มอย่างน้อย 7 วัน แต่หากเป็นชนิดแข็ง ให้ถอดอย่างน้อย 3 สัปดาห์
  • นำประวัติการตรวจและการรักษาที่เกี่ยวข้องมาด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในความต่อเนื่องของการรักษา (เช่น ค่าสายตา หรือยาที่ใช้ ณ ปัจจุบัน)
  • ไม่แนะนำให้ขับรถมาเองในวันตรวจเพราะการหยอดยาขยายม่านตาระหว่างการตรวจ จะทำให้สายตาของท่านพร่ามัวชั่วคราว

      จักษุแพทย์ที่ศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบลทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์สภาพดวงตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยวิธีเลเซอร์ และเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบที่สุด จักษุแพทย์ที่ตรวจให้ท่านตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ทำผ่าตัด และหลังผ่าตัดจะเป็นจักษุแพทย์ท่านเดียวกัน หากท่านต้องการเข้ารับการตรวจและการรักษากับจักษุแพทย์ท่านใด ท่านสามารถเลือกรายชื่อจักษุแพทย์ขณะทำนัดผ่านแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ หรือสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอนที่ท่านโทรศัพท์มานัดหมายได้

นัดหมายแพทย์