หน้าแรก> ประเภทการตรวจและการรักษา   > การเตรียมตัวในวันผ่าตัด

การเตรียมตัวในวันผ่าตัด

นวันที่ท่านมาตรวจวิเคราะห์สภาพดวงตาก่อนการผ่าตัด จักษุแพทย์จะหยอดยาขยายม่านตาเพื่อให้สามารถตรวจดูจอประสาทตาได้โดยละเอียด ผลข้างเคียงของยาขยายม่านตา คือ ตาจะมัวประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระหว่างช่วงเวลาที่ม่านตาขยายจะไม่สามารถทำผ่าตัดได้ ดังนั้น จักษุแพทย์ของเราจึงแนะนำว่าท่านไม่ควรทำผ่าตัดจนกว่าจะถึงวันถัดไป และควรปฏิบัติตามคำแนะนำการเตรียมตัวก่อนทำผ่าตัดอย่างเคร่งครัด

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

ก่อนวันผ่าตัด

 • ถอดคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มอย่างน้อย 7 วัน แต่หากเป็นชนิดแข็ง ให้ถอดอย่างน้อย 3 สัปดาห์ (ระยะเวลาที่ถอดคอนแทคเลนส์จะมีผลต่อความแม่นยำในการตรวจวัดค่าสายตา)

วันผ่าตัด

 • งดแต่งหน้าและงดใช้เครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตา เช่น eyeliner, eyeshadow, mascara และล้างหน้าให้สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสำอางปนเปื้อนเข้าไปในดวงตาขณะทำผ่าตัด
 • งดใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำหอม เพราะแอลกอฮอล์จากน้ำหอมอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องเลเซอร์ได้
 • สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบีบตาที่อาจเกิดขึ้นขณะใส่หรือถอดออก

หลังการผ่าตัด

 • ไม่ควรขับรถเอง ควรมีญาติมาด้วย
 • ทานอาหารได้ตามปกติ
 • หลีกเลี่ยงการบีบตา การขยี้ตา และหลีกเลี่ยงการใช้สายตาโดยหลับตานาน 6 ชั่วโมงติดต่อกันหลังทำผ่าตัด
 • ใส่ที่ครอบตาไว้ 6-8 ชั่วโมงหลังการทำผ่าตัด
 • อาจมีอาการระคายเคือง แสบตา น้ำตาไหล ในช่วง 4 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด การหลับตาจะช่วยให้ท่านบรรเทาอาการเหล่านี้ได้
 • ควรใส่ที่ครอบตาจนถึงเช้าวันถัดไปเพื่อป้องกันไม่ให้ขยี้ตา
 • หลังจากผ่าตัด 6-8 ชั่วโมง ให้เปิดที่ครอบตา เริ่มหยอดยาตามที่แพทย์สั่ง
 • หลังจากผ่าตัด จักษุแพทย์จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาหยอดตา
 • อาจมีอาการตาแดงจากเส้นเลือดฝอยในตาแตกได้ แต่ไม่อันตรายแต่อย่างใด โดยส่วนมากมักจะจางหายไปเองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

นัดหมายแพทย์