หน้าแรก> นัดหมายแพทย์> ผู้ป่วยใหม่

ผู้ป่วยใหม่

ข้อมูลการติดต่อ
 
รายละเอียดการนัดหมายแพทย์
รายละเอียดการนัดหมายแพทย์
มีความประสงค์รับการตรวจรักษาโดยแพทย์
อาการเบื้องต้น
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทาง
ค่าสายตา
ตาขวา
ตาซ้าย
หากต้องการนัดหมายทางโทรศัพท์
กรุณาติดต่อ 02 056 3355