ทดสอบประเภทการรักษาสายตาที่เหมาะสมต่อท่าน :

เนื่องจากประเภทการรักษาจะมีความเหมาะสมกับแต่ละท่านแตกต่างกัน และอาจไม่ใช่ทุกท่านที่เหมาะสมต่อการเข้ารับการรักษาได้ โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อค้นหาประเภทการรักษา (การทดสอบนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านที่สนใจเข้ารับการรักษา จะต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์โดยจักษุแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้ง )

อายุ
ตาขวา
ตาซ้าย
 

ประเภทการรักษาที่เหมาะสมกับท่าน

รับข้อมูลเพิ่มเติม
X
 • ประเภทการตรวจและการรักษา

 • ReLEx SMILE

  ReLEx SMILE

  ReLEx SMILE เป็นเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ที่มีแผลเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยใช้เครื่องเลเซอร์รุ่น Visumax ...
  รายละเอียด...

 • Femto LASIK

  Femto LASIK

  Femto LASIK คือวิธีการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่ถูกใช้ในการรักษาอย่างกว้างขวางเนื่องจากให้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม...
  รายละเอียด...

 • LASIK

  LASIK

  เลสิค (LASIK : Laser In Situ Keratomileusis) เป็นเทคนิคแรกของการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ที่ใช้วิธีเปิดฝากระจกตา...
  รายละเอียด...

 • PRK

  PRK

  PRK (Photorefractive Keratectomy) คือ วิธีการผ่าตัดแก้ไขสายตาโดยใช้เทคนิคการปรับแต่งความโค้งที่กระจกตาโดยตรง ซึ่งนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการรักษาสายตาสั้น และสายตาเอียงที่มีระดับไม่มาก
  รายละเอียด...

 • Monovision

  Monovision

  Monovision เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการแก้ไขสายตาด้วยวิธี LASIK หรือ PRK ที่จักษุแพทย์ของศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล แนะนำสำหรับผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ (Presbyopia) ร่วมอยู่ด้วย
  รายละเอียด...

คำถามของคุณเมื่อกดยืนยันและส่งคำถาม ชื่อและคำถามของคุณอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

 
 
 
X