หน้าแรก > รอบรู้เรื่องตา > รอบรู้เรื่องตา

มองเห็น 20/20 มีความหมายว่าอย่างไร ?? อ่าน 85,276

มองเห็น 20/20 มีความหมายว่าอย่างไร ??

หลายท่านที่เคยเข้ารับการตรวจตาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆ คงจะต้องเคยผ่านขั้นตอนการตรวจวัดระยะการมองเห็นเบื้องต้น หรือ visual acuity กันมาแล้ว หากใครที่ยังนึกไม่ออก ให้ลองนึกถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เราปิดตาทีละข้างและอ่านตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ...เริ่มจะคุ้นกันขึ้นมาบ้างแล้วใช่มั้ยล่ะคะ
 
หลังจากที่เราอ่านตัวเลขเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกผลการมองเห็นเบื้องต้นเพื่อรายงานต่อจักษุแพทย์ บ้างก็อยากจะบอกให้เราเข้าใจด้วย โดยการบอกว่าสายตาของเราปกติดี เห็นชัดเจนระดับ 20/20...แล้วคำว่า 20/20 มีความหมายว่าอะไรกันนะ ??
 
20/20 คือระดับการมองเห็นในคนที่มีค่าสายตาปกติ โดยเลข 20 ที่เป็นตัวเศษ หรือตัวที่อยู่ข้างบนหมายถึงระยะห่างในหน่วยฟุตระหว่างผู้ทดสอบจนถึง chart ตัวเลข ส่วนเลข 20 ที่เป็นตัวส่วน หรือตัวที่อยู่ข้างล่างจะหมายถึงระยะห่างในหน่วยฟุตที่คนสายตาปกติสามารถอ่านเห็นได้ในบรรทัดเดียวกัน
 
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีระดับการมองเห็น 20/30 จะหมายถึง คุณมีค่าสายตาแย่กว่าค่าเฉลี่ยของคนปกติ โดยที่คุณต้องยืนห่างจาก chart ตัวเลขแค่ 20 ฟุต คุณถึงจะเห็นตัวเลขชัดเจน ในขณะที่คนปกติ ถึงแม้ยืนห่างจาก chart ตัวเลขถึง 30 ฟุต ก็ยังสามารถอ่านตัวเลขได้ชัดเจน
วิธีทำให้ระดับการมองเห็นอยู่ที่ระดับ 20/20 ก็มีด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใส่แว่น การใส่ contact lens หรือการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ได้แก่ การทำ PRK, การทำเลสิค, หรือการทำ ReLEx SMILE ส่วนใครจะเลือกวิธีไหนนั้น ขึ้นอยู่กับ lifestyle หรือความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม บางรายที่มีโรคตาอื่นๆ ร่วมด้วยก็อาจจะไม่สามารถทำให้การมองเห็นเป็น 20/20 ได้ ทั้งนี้การเข้ารับการตรวจสภาพตาจากจักษุแพทย์จึงจะสามารถทราบได้อย่างละเอียดว่า ท่านเหมาะสมต่อการรักษาสายตาด้วยวิธีใดมากที่สุดค่ะ