หน้าแรก > รอบรู้เรื่องตา > รอบรู้เรื่องตา

Q&A: รวมคำถามที่ถูกถามมากที่สุดจากคนที่อยากทำเลสิก อ่าน 34,927

ทำเลสิกได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่?

ส่วนใหญ่แล้วจะแนะนำให้ทำเลสิกได้ตั้งแต่อายุ 19-20 ปี เนื่องจากจะเป็นช่วงที่ค่าสายตาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง จริงๆ แล้ว อายุเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาการรักษาเท่านั้น จักษุแพทย์มักจะให้ความสนใจในเรื่องความนิ่งของค่าสายตามากกว่า ซึ่งเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะทำเลสิกได้นั้นจะต้องมีค่าสายตาที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งต้องมีสุขภาพตาโดยรวมดี ไม่เป็นโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำเลสิก

หลังทำเลสิก สายตาจะกลับมาสั้นได้อีกหรือไม่?

การทำเลสิกเป็นการแก้ไขความผิดปกติของสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงแบบถาวร แต่ทั้งนี้หลังทำเลสิก สายตาจะกลับมาสั้นได้อีกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้สายตาด้วย ปัจจัยหลักที่จะทำให้ค่าสายตากลับมาสั้นได้อีกคือการใช้สายตาเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวันติดต่อกัน โดยเฉพาะการดูใกล้ๆ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ เล่นโทรศัพท์ อ่านหนังสือ

ถ้าสายตากลับมาสั้นอีก จะทำเลสิกอีกครั้งได้หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับกระจกตาว่ามีความหนาเพียงพอต่อการเติมเลเซอร์หรือไม่ หากกระจกตามีความหนามากพอ ก็สามารถเติมเลเซอร์ได้

คนสายตายาวทำเลสิกได้หรือไม่?

สายตายาวตามอายุ เกิดจากกำลังเพ่งที่ลดลงตามวัย มักเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ทำให้มีอาการมองเห็นไม่ชัดเจนในระยะใกล้ การทำเลสิคในคนสายตายาวส่วนใหญ่จะเป็นการทำให้ค่าสายตาข้างใดข้างหนึ่งกลายเป็นสายตาสั้นเพื่อให้มองเห็นใกล้ชัด แต่ในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปอาจเริ่มมีภาวะต้อกระจก หรือการเสื่อมของเลนส์แก้วตาธรรมชาติเกิดขึ้นร่วมด้วย กรณีนี้จักษุแพทย์จะไม่แนะนำให้ทำเลสิก เนื่องจากการทำเลสิกเป็นการแก้ไขที่กระจกตา ไม่ได้แก้ไขความเสื่อมที่เกิดที่เลนส์แก้วตา 

หลังทำเลสิก จะมีอาการตาแห้งมากหรือไม่?

อาการตาแห้งหลังทำเลสิกจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพตาก่อนทำเลสิกเป็นสำคัญ ซึ่งในขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตา จะมีการตรวจประเมินภาวะตาแห้งและการสร้างน้ำตาว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ หรือสภาพผิวของดวงตาขณะนั้นเป็นอย่างไร ในผู้ที่เดิมมีภาวะตาแห้งอยู่แล้ว ก็มีแนวโน้มที่อาการตาแห้งจะมีมากขึ้นกว่าตอนก่อนทำเลสิก แต่อาการตาแห้งจะค่อยๆ ลดลงภายใน 2-3 เดือนหลังทำเลสิก

การใส่แว่นตาป้องกัน UV จะช่วยรักษาไม่ให้สายตากลับมาสั้นอีกได้หรือไม่?

ปัจจัยหลักที่จะทำให้สายตาสั้น คือ การใช้สายตาในระยะใกล้ติดต่อกันเป็นเวลานาน การใส่แว่นตาเพื่อป้องกัน UV จะช่วยในเรื่องของความสบายตา หากใส่แว่นตากรองแสงแต่ยังใช้สายตาติดต่อกัน ก็จะไม่ได้ช่วยป้องกันไม่ให้สายตากลับมาสั้นอีก หากต้องการป้องกันไม่ให้สายตากลับมาสั้นอีก ควรพักสายตาทุกๆ 20 นาที โดยการหลับตาหรือดูไกลๆ แล้วจึงค่อยใช้สายตาต่อ

หลังทำเลสิกแล้วใส่คอนแทคเลนส์ได้หรือไม่?

การทำเลสิกเป็นการใช้เลเซอร์ปรับความโค้งที่กระจกตาให้เหมาะสมเพื่อให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้น ดังนั้นหลังทำเลสิก เราจะมีความโค้งกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงไป การใส่คอนแทคเลนส์หลังทำเลสิกนั้น สามารถใส่ได้ แต่จะต้องเป็นคอนแทคเลนส์ที่มีความโค้งเหมาะสมหรือพอดีกับความโค้งกระจกตา ไม่กดแน่นหรือไม่หลวมจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดแผลที่กระจกตาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องให้จักษุแพทย์พิจารณาและตรวจดูอีกครั้งว่าคอนแทคเลนส์ที่ใส่มีขนาดพอดีกับตาเราหรือไม่

บทสัมภาษณ์โดย พญ.ฉัตรชมพู ศรีสุววรณวัฒนา
จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน และศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล