หน้าแรก > รอบรู้เรื่องตา > รอบรู้เรื่องตา

เมื่อน้ำตา...เป็นมากกว่าสิ่งที่เราคิด อ่าน 4,234

ทำไมคนเราถึงร้องไห้

     นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานนับสิบปี ในปีค.ศ. 1662 Niels Stensen นักวิชาการชาวเดนมาร์กค้นพบว่าน้ำตาถูกสร้างมาจากต่อมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าlacrimal gland และพบว่าน้ำตามีถึง3ชนิดด้วยกันคือน้ำตาที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตาให้มีความชุ่มชื้น(Basal tears)น้ำตาที่ถูกผลิตขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดการระคายเคือง(Reflex tears) และน้ำตาที่ถูกผลิตขึ้นเมื่อมีอารมณ์สุขหรือเศร้า(Emotional tears)

สิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดน้ำตา

     Charles Darwin เชื่อว่า น้ำตาชนิด Emotional tears ที่ถูกผลิตขึ้นจะเป็นตัวช่วยเพิ่มภาวะความผูกพัน และความช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคม นักจิตวิทยาบางส่วนเชื่อว่า การร้องไห้คือวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของการเปล่งเสียง แม้ว่าในทารกแรกเกิด lacrimal gland ที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำตาจะยังพัฒนาไม่เต็มที่ แต่ก็ยังสามารถร้องไห้ได้เมื่อต้องการการดูแลหรือความช่วยเหลือ หรือเมื่อเริ่มเติบโตอยู่ในช่วงวัยเด็ก หรือวัยรุ่น ก็จะร้องไห้เมื่อมีสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์สุขหรือเศร้า และเราจะร้องไห้น้อยลงเมื่อเริ่มอายุมากขึ้น

การร้องไห้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

     ศาสตราจารย์ Lauren Bylsma จากมหาวิทยาลัย Pittsburgh ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการร้องไห้และพบว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะรู้สึกดีมากขึ้นหลังจากร้องไห้ หากพวกเขาได้รับการปลอบโยนขณะที่กำลังร้องไห้อยู่ และในทางตรงกันข้าม คนที่พยายามจะไม่ร้องไห้ หรือคนที่ร้องไห้แต่ไม่ได้รับการปลอบโยนก็จะรู้สึกดีน้อยกว่า

ผู้หญิงร้องไห้มากกว่าผู้ชาย

     จริงอยู่ที่ความถี่ของการร้องไห้จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ Bylsma ก็พบว่า ผู้หญิงจะร้องไห้บ่อยกว่าผู้ชายเฉลี่ย 3-4 ครั้ง และเมื่อได้ร้องไห้แล้ว จะร้องไห้หนักกว่าผู้ชายอีกด้วย

ในน้ำตาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

     ในน้ำตาจะประกอบด้วยสารเคมีหรือสารใดๆ ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆ ได้แก่ เอนไซม์ ไขมัน เมตาบอไลต์ และ อิเล็กโทรไลต์ นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเพิ่มเติมใน Emotional tears พบว่า นอกจากจะประกอบไปด้วยสารต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ยังประกอบไปด้วยโปรตีนและและฮอร์โมน (ซึ่งไม่พบใน basal tears และ reflex tears) 

Cr. AAO