หน้าแรก> ประเภทการตรวจและการรักษา> ค่ารักษา

ค่ารักษา

โปรโมชั่น  Special Offer
(เริ่ม : 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • สิทธิพิเศษนี้เป็นส่วนลดสำหรับค่าผ่าตัดเท่านั้น ไม่รวมค่าตรวจประเมินก่อนการผ่าตัด
  • ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้กับการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยวิธี ICL และ Ferrara Ring
  • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 65
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
ราคาเลสิค l ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตรวจรักษา  ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

            โทร. 02 056 3355 และ 061 415 3555

           info@rutningimbel.com

           ส่งคำถามโดยตรงผ่านทาง website